LIÊN HỆ

 

 

Công ty VIETMEDIA, T.N.H.H

Trụ sở: Libušská 319/126,

Praha 4 - 148 00

Cộng hòa Séc

 

Đăng ký Tòa thương mại Praha

Số hồ sơ: C 110956 

Số công ty: 27428923

Số thuế công ty: CZ27428923

Ngày đăng ký: 15.03.2006
 

Tài khoản: 0027127319/0800

Ngân hàng: Česká spořitelna CH Séc

 

 

Giám đốc điều hành kiêm phụ trách bạn đọc:

Thạc si Trần Quang Hùng

Tel: +420 775 665 928

 

VIETMEDIA là chủ sở hữu phát hành:
 

Tuần báo TUẦN TIN MỚI

Tuần báo THẾ GIỚI TRẺ
 

Đăng ký tại Bộ Văn hóa CH Séc số:    E16655

 

Báo điện tử VIETMEDIA:    www.vietmedia.eu  

Phụ trách: Doãn Dân

 

Liên h -  Quảng cáo:

Mobil: +420 775 665 220

Email: bientap@seznam.cz

 

Biểu giá quảng cáo trên Báo điện tử Vietmedia

 

Ceník inzerátu na Týdenících Vietmedia

 

Trụ sở Ban biên tập Praha CH Séc

Trung Tâm Thương Mại Sapa
Libušská 319 - Praha 4 - Libuš
Cộng hòa Séc

Email: tuantinmoi@seznam.cz
 
www.vietmedia.eu

BÁO TUẦN TIN MỚI
Trưởng ban biên tập:

 • Nguyễn Bảo Ngọc
  Tel: +420
   777 951 269

Ban biên tập:

 • Nguyễn Thị Diệu Linh

 • Doãn Dân

 • Hà Lê

 • Nguyễn Minh Chi

 • Đặng Huy Toàn

 • Trần Anh Dũng

 • Trần Thanh Nga

 • Đồng Nhất Linh

 • Thiều Quang Anh

 • Jaroslav Picka

 

 

Liên hệ đăng ký quảng cáo - Đặt báo: 

Chị Hiên     Tel: +420 775 665 924 

                 Tel: +420 602 323 884 

 

Nguyễn Thị Diệu Linh:     Tel: +420 775 665 922

 

 

Đại lý chính thức

 • Chị Thanh: Thực phẩm châu Á - TTTM Sapa
         
           Tel: +420 607 743 457

  Bản đồ  

 

Trưởng Ban Biên Tập báo Thế Giới Trẻ tại CH Liên bang Đức

Quảng cáo - Đặt mua báo - Liên hệ - gửi bài


Dr. Nguyễn Chí Chính ( Leipzig)

Mobil: +49 160 371 4472

Tel: +49 341 424 3033

Tel: +49 176 651 207 79

Email:    vuondao@gmx.de